Video Cinematic Wedding Jawa Paling Menyentuh!!

Wedding Neva+Iqbal | Cinematic video by Colorfulphotocinema

Duh Bapak lan ibuk, sungkem kulo dateng panjenengan mboten namung nyuwun idzi pangestu dateng panjenengan bilih kawula badhe mbangun griya ingkang enggal. Mugi-mugi kanthi ridho lan pangestu panjenengan, keluarga kawula dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, lan warrohmah.

Drop a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *